Řešíme odpady – domovní i stokovou síť

Odpady, a to nejenom ty tuhé, kterých každý člověk každým rokem vyprodukuje několik desítek kilogramů, nám občas dokáží přichystat pěkně „horké chvilky“. Odpadní vody jak splaškové, tak třeba i dešťové mohou někdy zcela nečekaně úplně ucpat jak domovní odpadové rozvody, tak i veřejnou stokovou síť. V takovém momentě je zde pro Vás naše společnost a naše možnost čištění kanalizace .

Dbejte na jejich průchodnost

Každý majitel nemovitosti nebo veřejné stokové sítě by měl ve svém vlastním zájmu dbát o neustálou průchodnost jak domovních odpadních rozvodů, tak i rozvodů a vedení stokové sítě. Velmi efektivním způsobem, jak docílit vždy průchozích potrubí, je pravidelné (i preventivní) čištění kanalizace , jež Vám tímto nabízí naše společnost. Jsme ryze českou firmou, v oblasti odpadů se pohybujeme již 25 let, a přestože máme sídlo v Praze, působíme i v jiných lokalitách a regionech.